Thiết Kế nội thất Kí Túc Xá

 

 

 

 

 

 

-Trụ sở chính
Địa chỉ :khu phố chợ Túy Loan, Xã Hòa Phong, Hòa Vang
Văn phòng làm việc Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất An Mộc Phát.
Địa chỉ: Kiệt 2 Trường Sơn, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Nhà xưởng sản xuất: Kiệt 2 Trường Sơn, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
ĐT: (0236)6 538 189
TEL: 0905 949 792